VANHEMPIEN ERO, LAPSEN ETU JA MITEN LAKIMIES VOI OLLA AVUKSI?

Vanhempien parisuhteen päättyminen on yksi suurimmista, ja valitettavasti myös yleisimmistä, kriiseistä monen lapsen elämässä. Se, miten lapsi erosta selviytyy, riippuu pitkälti siitä, miten vanhemmat itse erosta selviävät ja miten he eroon liittyvät käytännön asiat keskenään hoitavat.


Erotilanteessa tulevat ratkaistavaksi kysymykset lapsen huollosta (yksin- vai yhteishuolto), elatuksesta sekä asumisesta. Huollolla tarkoitetaan juridisesti päätöksentekoa lasta koskevissa asioissa, mm. liittyen hänen koulunkäyntiinsä, terveydenhoitoonsa, passiinsa, sukunimeensä ja uskontokuntaansa. Myös kysymys lapsen ja etävanhemman (se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu) tapaamisista tulee ratkaistavaksi ja siitä laaditaan usein yksityiskohtainen, vanhempia velvoittava sopimus. Näitä asioita koskevan ratkaisun tulee aina perustua lapsen etuun, eli siihen, mikä lapsen näkökulmasta on parasta.


Edellä mainituista asioista lapsen edun mukaisesti sopimista vaikeuttaa usein se, että vanhempien välit ovat siinä määrin tulehtuneet, ettei eroon liittyvien käytännön asioiden hoitaminen hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä onnistu. Joskus erokriisi tuo jopa sinänsä järkevistä ja harkitsevista vanhemmista esiin ns. pimeän puolen ja lapsen edun huomioiminen jää vanhempien riitojen ja eron aiheuttamien ongelmien jalkoihin. Lapsesta tulee pelinappula, jonka avulla toista vanhempaa saatetaan kiristää, painostaa ja syyllistää ja jonka kautta puretaan omaa pahaa oloa – joskus jopa siinä määrin, että tilanteeseen tulee mukaan rikosoikeudellisia elementtejä. Vanhemman mieltä rasittaa erotilanteissa usein myös huoli taloudellisesta pärjäämisestä ja elintason putoamisesta – inhimillisiä huolenaiheita nämäkin.

MIKÄ SITTEN ON LAPSEN EDUN MUKAISTA EROTILANTEESSA?


Jokainen vanhempi varmasti on yhtä mieltä siitä, että lapsen edun mukaista on turvallinen ja rakastava kasvuympäristö, jossa lapsen tarpeista huolehditaan ja hänen tasapainoista kehitystään tuetaan. Vanhemmilla on usein kuitenkin eriäviä mielipiteitä lapsen edun käsitteen sisällöstä siinä vaiheessa, kun ratkaistaan kysymystä lapsen huollosta, asumisesta sekä tapaamisoikeuksista. Näitä kysymyksiä pohdittaessa tulisi kuitenkin aina muistaa ja hyväksyä se, ettei ero tarkoita vanhemmuuden päättymistä. Lapsi haluaa yleensä olla lojaali kumpaakin vanhempaa kohtaan ja rakastaa heitä molempia. Lapsella on vanhempien huonoista väleistä huolimatta oikeus ylläpitää suhdettaan kumpaankin vanhempaansa. Vanhempi, joka erotilanteessa paremmin ymmärtää ja myös teoillaan osoittaa ymmärtävänsä tämän, on mahdollisessa lasta koskevassa oikeudenkäynnissä usein vahvoilla. Itselläni on ennen näitä oikeudenkäyntejä aina tapana sanoa asiakkailleni, että kyse ei nyt ole siitä kumpi teistä vanhemmista ”voittaa” ja kumpi ”häviää.” Kyse on siitä, että lapsen tulee voittaa, ts. oikeudenkäynnin lopputuloksen pitää olla lapsen näkökulmasta paras mahdollinen – sellainen mikä repii ja aiheuttaa lapselle surua ja ongelmia mahdollisimman vähän.

EROKRIISEIHIN LIITTYVÄT RIKOSOIKEUDELLISET ONGELMAT

Toisinaan vanhempien erokriiseihin liittyy myös rikosoikeudellinen ulottuvuus. Vanhemmat tai toinen heistä saattavat tehtailla perättömiä lastensuojelu- sekä rikosilmoituksia, harrastaa vainoamista, seurailua, häirintää (esim. tekstiviestitse) ja tarkkailua. Olen törmännyt tilanteisiin, joissa toinen puolisoista pyrkii jatkuvalla mustamaalaamisella eristämään toisen lähipiiristä, levittää hänestä perättömiä juoruja, toisinaan jopa netin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Henkisen väkivallan ja kiusaamisen kasvot ovat monet.


Riitaisiin eroihin liittyy usein myös fyysistä väkivaltaa ja sillä uhkaamista. Entisen kumppanin taholta tapahtuneet pahoinpitelyt ja seksuaalirikokset ovat ikävä kyllä oikeuslaitoksessa arkipäivää. Myös me lakimiehinä kohtaamme näitä tilanteita työssämme lähes päivittäin. Parisuhderiidoissa tyypillistä on se, että sanallinen riita riistäytyy käsistä ja jompikumpi osapuolista menettää malttinsa. Muutoin rauhallinen ja ei-väkivaltainen henkilö löytää itsensä turvautumasta kättä pidempään, kun tunteet ottavat vallan ja sanat eivät enää riitä. Olivat syyt väkivallan taustalla mitä tahansa, on kaikkinainen väkivalta yhtä kaikki tuomittavaa ja erityisen tuhoisaa silloin, kun niiden todistajana on lapsi.

Erokriiseissä, joihin liittyy ylläkuvailtujen esimerkkien kaltaista toimintaa, on lakimiehen apu ensiarvoisen tärkeää – oli vanhempi sitten asianomistajana eli rikoksen uhrina, rikoksesta epäiltynä tai syytettynä. On erityisesti lapsen edun kannalta ehdottoman tärkeää, että sekä henkinen että ruumiillinen väkivalta saadaan loppumaan mahdollisimman pian. Mikäli koet joutuneesi ei- toivotun/rikollisen käyttäytymisen kohteeksi tai muuten syystä tai toisesta pelkäät entistä kumppaniasi, ota välittömästi yhteyttä lakimieheen. Yhdessä löydämme varmasti ratkaisun siihen, miten tilanne saadaan rauhoittumaan.

LAKIMIES AVUKSI JA TUEKSI

Lakimiehen palkkaaminen tueksi ja neuvonantajaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa odotettavissa olevaan eroon on monessa mielessä järkevää. Näin voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ongelmien eskaloitumista ja ennen kaikkea turvata lapsen edun toteutuminen. Kun erokriisi nostaa vanhemman omat tunteet pintaan ja vaikeuttaa oman tilanteen objektiivista arviointia, on lakimiehen tehtävänä toimia ns. järjen äänenä. Myös ennen kiihtyneessä mielentilassa lähetettyjen tekstiviestien tai sähköpostien lähettämistä tai muita toimenpiteitä, kannattaa jutella lakimiehen kanssa, jotta ikäviltä seurauksilta vältytään. Hyvä lakimies voi parhaassa tapauksessa toimia vanhempien välisenä sillanrakentajana ja edistää asioiden sovinnollista järjestämistä. Aina asioiden ei tarvitse edetä oikeuteen asti, vaan ne voidaan ratkaista esimerkiksi osapuolten välisessä sovittelussa, jonka lopputuloksen (eli sovinnon) käräjäoikeus vahvistaa.


Toimistollamme on monipuolinen kokemus lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen, sekä erokriiseihin liittyvien muiden ongelmien ratkaisemisesta. Me emme ainoastaan keskity asiasi juridiseen puoleen, vaan otamme huomioon sinun ja lapsesi tilanteen kokonaisuutena, inhimillisyyttä ja empaattisuutta unohtamatta. Asiasi on meille aidosti tärkeä ja haluamme olla tukenasi koko prosessin ajan.

 

©2019 Lakiasiaintoimisto Arles Oy